Vaikų žaidimo aikštelių patikra

Vaikų žaidimo aikštelių patikra, patalpų patikra pagal:

HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai:      
1. Vaikų žaidimo aikštelių metinė patikra, (išduodamas kontrolės sertifikatas), vaikų žaidimo patalpų metinė patikra (išduodamas kontrolės sertifikatas).
2. Naujai įrengtos žaidimų aikštelės/ patalpos įrangos patikra po sumontavimo  (išduodamas kontrolės sertifikatas)