AKREDITAVIMO SRITYS

Akredituota sritis:  vaikų žaidimo aikštelės patikra, vaikų žaidimų patalpos patikra pagal HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

Akreditacijos pažymėjimas